A mondák  a népköltészet virágai, csodás nyelvezetükkel elvezetnek a régmúlt korok legendás hőseihez, illetve történeteihez, melyek vagy megtörténtek, vagy talán csak elődeink képzeletében születtek meg. Az a fontos, hogy a mondák történeteiben tanulságokat találjunk és szívleljünk meg őket. A műsor készítője Sümeginé Tóth Piroska, aki fáradhatatlan művelője és őrzője nyelvünk szépségeinek és irodalmunk gazdagságának.